Våre bloggere

Christine Holm Berntzen jobber med rusforebyggende arbeid blant studentbefolkningen i Studentsamskipnaden i Trondheim (Sit) med midler fra KoRus Midt. Hun jobber særlig med Lykkepromille-prosjektet, hvis overordnede mål er å redusere andelen studenter som drikker på en måte som er forbundet med høy eller alvorlig risiko.

Erlend Thorup er utdannet sosialantropolog og jobber som rådgiver i seksjon Sør-Trøndelag. Han jobber med kartlegging av ungdom (Ungdata) og kartlegging av rusmiddelmisbruk i kommunen (BrukerPlan). På bloggen vil han først og fremst skrive om ungdom og rus.

Ingjerd Woldstad er utdannet barnevernspedagog og har erfaring fra både ledelse og profesjonsetikk. Hun jobber i dag med forebygging, tidlig innsats og ulikt prosjektarbeid ved seksjon Møre og Romsdal. Hun har jobbet mye med temaet eldre og rus, og vil skrive om tema tilknyttet dette.

Ingunn Flakne Solberg er utdannet sosionom og har Cand.Mag i psykologi, og senere videreutdanning i ledelse og organisasjonsutvikling. Hun jobber ved seksjon Sør-Trøndelag med blant annet kompetanseheving i kommunene innen forebygging og tidlig intervensjon, samt arbeidsliv og rus (alor).

Jo Arild Salthammer er utdannet sykepleier og har i tillegg en bachelor i multimedieteknologi. Han er rådgiver ved seksjon Nord-Trøndelag, og jobber hovedsakelig innenfor tema ungdom og unge voksne (Ungdata og Optimal Student), BrukerPlan-kartlegging av rusmiddelmisbruk i kommunen, samt web- og filmproduksjon.

Kristin Tømmervik er for tiden konstituert forskningsleder ved vår seksjon Forskning og utvikling, hvor hun til daglig jobber som forskningsrådgiver. Hun er utdannet psykolog (Cand.psychol) og har jobbet mange år i rusfeltet med varierte arbeidsområder. På bloggen vil hun skrive om sitt hovedområde, som er ruseksponering i svangerskap.

Reidun Sundli Ramberg har jobbet som teknisk tegner og dyrepleier. Senere som kursleder og prosjekter i Landsforbundet Mot Stoffmisbruk avd. Trondheim. Hun er selv pårørende, og som mestringsveileder i Lærings- og mestringssenteret er hun en pårørendestemme på mange arenaer. Reidun iverksetter og drifter selvhjelpsgrupper og holder individuell veiledning. Hun vil i hovedsak skrive om erfaringen som pårørende.

Rune Svenslid er utdannet sykepleier med videreutdanning innen ledelse i helse- og sosialtjenesten. Som rådgiver hos seksjon Møre og Romsdal jobber han mest med Ansvarlig alkoholhåndtering (AAH) og arbeidsliv og rus (alor). Begge deler er noe han vi skrive om på bloggen.

Tine Kristiansen Tessem har en cand mag grad innen sosiologi, psykologi og pedagogisk veiledning. Hun har tidligere jobbet med barn og ungdom i barnevernstjeneste og prosjektet Ung TIO (Tettere individuell oppfølging). I seksjon Nord-Trøndelag jobber hun med områdene pårørende og tidlig intervensjon, og vil skrive innlegg om begge tema på bloggen.

Tor Sæther er utdannet psykiatrisk sykepleier, med videreutdanning i kognitiv terapi og sinnemestring. Hos seksjon Sør-Trøndelag jobber han innen flere områder, i hovedsak ansvarlig alkoholhåndtering (AAH), arbeidsliv og rus (alor), Cannabis-nettverk og Motiverende intervju.

 

 

 

 

 

 

 

 

Reklamer