Om oss

Blogg om rus drives av Kompetansesenter rus – Midt-Norge (KoRus Midt). Innlegg skrives i hovedsak av våre ansatte, innen våre hovedområder rusmiddelforebygging, folkehelsearbeid, tidlig intervensjon, rusbehandling, forskning og pårørendearbeid. Vi deler også relevante gjesteinnlegg fra samarbeidspartnere på rusfeltet.

Vi tar gjerne imot kommentarer og tilbakemeldinger fra våre lesere. Enten direkte i bloggposten ved å bruke kommentarfeltet, eller på epost til redaktør trond.ola.tilseth@stolav.no.

Vi ønsker ikke å publisere sensitiv informasjon på nettsiden. Fordi vi er opptatt av å ivareta den enkeltes personvern, blir alle kommentarer på siden vurdert av redaktøren før det blir publisert. Har du eller en av dine nærmeste et rusmiddelrelatert problem, og ønsker hjelp eller råd, ta kontakt med din fastlege eller Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin på telefon 73 86 28 00.

Om KoRus Midt

Det er ett av syv kompetansesentre på rusfeltet. Vi er en avdeling ved Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin, St. Olavs Hospital, og får vårt årlige oppdrag fra Helsedirektoratet.

I tillegg til kontor i Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag samt Møre og Romsdal, har vi en seksjon for Forskning og utvikling (FoU) og et Lærings- og mestringssenter (LMS).

Hva gjør vi?

Kompetansesenteret skal sikre oppbygging, formidling og ivaretakelse av rusfaglig kompetanse. Vi jobber særlig med disse temaene:

  • Rusmiddelforebygging og helsearbeid: Hvordan unngå problemutvikling?
  • Tidlig intervensjon: Hvordan gripe tidlig inn i en problemutvikling?
  • Rusbehandling: Hvordan gi best mulig behandling ved etablere problemer?

Vi bistår kommunene og spesialisthelsetjenesten med rusfaglig kompetanse og arbeider for å gjøre nasjonale strategier om til lokal handling. Vi samarbeider også med fylkeskommune, fylkesmann, andre kompetansemiljø, frivillige organisasjoner, arbeidsliv, politi, med flere.

Bloggens hovedbilde er malt av vår kollega Tine Kristiansen Tessem!

 

Reklamer