Kontakt

Innspill eller kommentar?

Kontakt redaktør May Brit Leirtrø Røstad: may.brit.leirtro.rostad@stolav.no

Har du eller en av dine nærmeste et rusmiddelrelatert problem, og ønsker hjelp eller råd, ta kontakt med din fastlege eller Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin på telefon 73 86 28 00.

 

Reklamer