Kontakt

Innspill eller kommentar?

Kontakt  Trond Ola Tilseth på trond.ola.tilseth@stolav.no

Har du eller en av dine nærmeste et rusmiddelrelatert problem, og ønsker hjelp eller råd, ta kontakt med din fastlege eller Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin på telefon 73 86 28 00.

 

Reklamer