Tydelige foreldre gir mindre ungdomsfyll

Mer enn hver tiende ungdomsskoleelev i Værnesregionen oppgir å få lov av foreldrene til å drikke alkohol.

Tekst:  Inger Lise Leite, rådgiver Kompetansesenter rus – Midt-Norge

Et av de viktigste rusforebyggende tiltak som finnes, er foreldre som er tydelige i oppdragerrollen, og bygger gode relasjoner med egne barn i tidlig alder. Tydelige regler og grenser, sammen med klare konsekvenser når reglene ikke blir fulgt, er viktig for å redusere skadelig rusbruk.

Aldersgrensen for å kjøpe alkohol i Norge er 18 år. Det er grunn til å tro at en streng alkoholpolitikk, sammen med større bevissthet blant foreldre, er noen av årsakene til at ungdom drikker mindre nå enn tidligere.

Likevel sier 13 prosent av ungdomsskoleelevene i Værnesregionen i fjorårets Ungdata-undersøkelse at de får lov til å drikke alkohol av foreldrene sine.  I samme undersøkelse oppgir 17 prosent at de har drukket seg fulle, og 24 prosent av de som har drukket alkohol, svarer at de får drikkevarer av foreldrene.

Drikkepress etter konfirmasjonen

Nå foreldrene gir de unge lov til å drikke alkohol, er det mye større sannsynlighet for at de drikker seg fulle. Ungdatatall fra hele Midt-Norge viser at mer enn halvparten (51 prosent) av ungdomsskoleelever som får lov til å drikke alkohol hjemmefra, har drukket seg fulle.  Det samme gjelder bare 10 prosent av de som ikke får lov.

Andelen som bruker alkohol øker bratt fra ungdomskolen til videregående skole.  I Værnesregionen oppgir 71 prosent av elevene i videregående skole at de har drukket seg fulle. I vår trønderske kultur er det ikke alltid så lett for ungdom å si nei når venner begynner å drikke etter konfirmasjonsalderen. Foreldre som fortsatt et tydelig og tilstede når de unge begynner på videregående kan være støtten de trenger for å utsette alkoholdebuten.

Vær gode rollemodeller

Internasjonale studier viser at tydelige foreldreregler og holdninger mot alkoholbruk i tenårene er blant de viktigste foreldrefaktorene som forebygger alkoholbruk blant tenåringer. Likevel, hvis foreldrenes handlinger ikke stemmer overens med det de sier, har reglene svakere kraft. Som foreldre må vi være bevisst våre holdninger og handlinger, og være gode rollemodeller for våre barn og unge.

Å drikke med barna til stede, øker sannsynligheten for at barna selv kommer til å drikke som ungdommer. Ungdom som har sett foreldrene sine beruset, har i Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) rapportert om mer risikofylt rusmiddelbruk da de var i slutten av tenårene. En artikkel av Haugland m.fl. (2012) basert på samme undersøkelse, konkluderer med at gjentatt beruselse, hyppig bruk av alkohol og det å ha prøvd narkotika for tenåringer var assosiert med det å ha sett foreldrene beruset.

 

Fakta

  • 17 prosent av elevene ved ungdomsskolene i Værnesregionen sier at de har drukket seg fulle. Landsgjennomsnitt (13 prosent). )
  • 71 prosent av elevene ved de videregående skolene i Værnesregionen sier at de har drukket seg fulle (landsgjennomsnitt: 56 prosent)
  • 13 prosent av elevene ved ungdomsskolene i Værnesregionen sier at de får lov av foreldrene sine til å drikke alkohol
  • 24 prosent av ungdomsskoleelevene som har drukket alkohol, oppgir at de får alkohol av foreldrene sine

 

Kilder:

Ungdataundersøkelsen 2017

 

Haugland, Strandheim og Bratberg (2012)

Tidsskrift for den Norske Legeforening 2012; 132: 410-3

http://www.borgestadklinikken.no

www.bufdir.no

 

 

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s